BENDROSIOS TAISYKLĖS

Vėjo tunelio lankytojas, prieš pradėdamas naudotis atrakcionu, privalo susipažinti su bendrosiomis vidaus tvarkos taisyklėmis ir patvirtinti, jog sutinka jų laikytis.

Vėjo tunelio klientai privalo su aptarnaujančiu personalu ir kitais lankytojais, įskaitant savo draugus, elgtis mandagiai ir laikytis pripažintų elgesio taisyklių bei geros moralės.

Vėjo tunelio darbuotojai nėra atsakingi ir neprižiūri vaikų vietoje vaiko tėvų ar už vaiką atsakingų asmenų. Neatsako už nelaimingus atsitikimus, išskyrus atvejus, kai tai yra susiję su vėjo tunelio atrakciono gedimu.

Lankytojas, kuris serga, neturi teisės įeiti į Vėjo tunelio patalpas bei naudotis teikiamomis paslaugomis.  

Skrydį vėjo tunelyje gali atlikti asmuo:
a) kuris yra vyresnis nei 5 metai;
b) kurio svoris neviršija 130 kg

Asmenys, turintys kaklo, pečių, nugaros traumų ar širdies problemų, prieš atlikdami skrydį vėjo tunelyje, privalo pasikonsultuosi su savo šeimos gydytoju.

Skrydis vėjo tunelyje, nėščioms moterims yra draudžiamas.

Klientas į skrydį privalo ateiti ne vėliau kaip 30 min. iki skrydžio laiko, nurodyto rezervacijoje. Pavėlavusiam ir neišklaususiam instruktažo klientui paslauga neteikiama.

Klientas, iš anksto užsirezervavęs skrydžio laiką ir ilgį, jį gali pakeisti, tačiau ne vėliau kaip 48 val. iki rezervuoto skrydžio laiko. Kitu atveju pinigai už paslaugą negrąžinami. Rezervuotu laiku neatvykus į skrydį ir apie tai nepranešus iš anksto, skrydis prarandamas ir pinigai už paslaugą negrąžinami.  

Prieš skrydį vėjo tunelyje, kiekvienas klientas privalo užpildyti Kliento anketą. Savarankiškai užpildyti kliento anketą gali tik asmenys sulaukę pilnametystės (t.y. nuo 18 metų). Už jaunesnius kaip 18 metų asmenis kliento anketą privalo užpildyti tėvai, globėjai ar kiti teisėti atstovai. Jei tėvai, globėjai ar teisėti atstovai skrydžio metu negali dalyvauti, asmenys vyresni kaip 12 metų amžiaus, privalo pateikti raštišką tėvų, globėjų ar teisėtų atstovų sutikimą, jų užpildytą kliento anketą ir patvirtinančią asmens tapatybę dokumento kopiją. Vaikai nuo 5 iki 12 metų amžiaus privalo būti lydimi bent vieno iš tėvų, globėjų ar kitų teisėtų atstovų.

Vėjo tunelio atrakciono paslauga teikiama tik dėvint specialiai tam skirtus ir pritaikytus rūbus bei saugos priemones, kurias išduoda Vėjo tunelio personalas.  

Rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus ar vartoti narkotines medžiagas Vėjo tunelio patalpose griežtai draudžiama. Asmenys, apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, neįleidžiami. Vėjo tunelio darbuotojas, nustatęs, kad nesilaikoma šios taisyklės, turi teisę paprašyti lankytoją nedelsiant palikti Vėjo tunelio teritoriją.

Vėjo tunelio darbuotojai, pamatę netinkamai besielgiančius asmenis pasilieka teisę be atskiro įspėjimo ar paaiškinimo paprašyti asmeniui pasišalinti iš Vėjo tunelio patalpų ar prieigų.

UAB “Vėjo tunelis” pasilieka teisę atidėti paslaugos teikimą, dėl pavojingų oro sąlygų, jei jos gali sukelti sutrikdymų kliento sveikatai. Pasiūlant klientui kitą jam patogų ir priimtiną laiką.  

Lankytojas privalo iškart informuoti Vėjo tunelio darbuotoją, jei įvyksta nelaimingas atsitikimas, lankytojas susižaloja ar išaiškėja kitos pavojingos aplinkybės, pavyzdžiui, Vėjo tunelio taisyklių pažeidimas, gaisras, nemalonus specifinis kvapas ar pan.

Vertingus daiktus rekomenduojame palikti daiktų laikymo spintelėje. UAB “Vėjo tunelis” ir jo personalas neatsako už lankytojų asmeninių daiktų, taip pat vertybių pametimą, vagystes ar nuostolius ar su tuo susijusią žalą. UAB “Vėjo tunelis” ir jo personalas neatsako už rūbinėje ir daiktų laikymo spintelėje paliktus lankytojų daiktus.

Visus rastus daiktus prašome perduoti Vėjo tunelio darbuotojui. Pamestus daiktus saugome vieną kalendorinį mėnesį.  

Šiukšles Vėjo teritorijoje reikia mesti į tam skirtas šiukšlių dėžes.

Į Vėjo tunelio patalpas draudžiama pasiimti naminius gyvūnus.

Prašome Vėjo tunelio įrangą, įrengimus bei prietaisus ir kitas priemones naudoti kruopščiai ir tvarkingai bei atsakingai. Sugadinus ar sunaikinus UAB “Vėjo tunelio” turtą, įmonė turi teisę reikalauti kompensuoti žalą.

Vėjo tunelio patalpose ir prieigose įrengta vaizdo stebėjimo apsauga. Tėveliai ar kiti asmenys, su vaiku įeidami į Vėjo tunelio patalpas suteikia sutikimą stebėti save ir vaiką Vėjo tunelio kameromis ir sutinka, kad vaizdo įrašas būtų skelbiamas Vėjo tunelio interneto svetainėje.

Vėjo tunelio patalpose ir prieigose leidžiama fotografuoti. Tėveliai ar kiti asmenys, su vaiku įeidami į Vėjo tunelio patalpas ir prieigas, duoda sutikimą fotografuoti save ir vaiką Vėjo tuneliui ir kitiems centro lankytojams bei sutinka, kad nuotraukos būtų skelbiamos Vėjo tunelio interneto svetainėje.